Aktualności i przetargi

Korzystając ze wsparcia unijnego, dostosowaliśmy proces zbiórki odpadów z materiałów miękkich i półtwardych, takich jak na przykład papier, tektura, folie, do wymagań firm wytwarzających odpady i nabywających wytworzone z nich surowce wtórne oraz materiały. W ramach tych działań wdrożyliśmy do eksploatacji następujące urządzenia i technologie:

 • belownice wielokomorowe, wykorzystywane do sortowania i zmniejszania objętości odpadów w miejscu ich powstawania, to jest zakładach produkcyjnych, regeneracyjnych i innych, w których dają się łatwo rozdzielać w zależności od zastosowanego materiału;
 • prasy do napełniania kontenerów transportowych i kontenerów dużej objętości, przeznaczonych do odbioru bardzo dużych ilości odpadów z ich sortowaniem, sortowaniem częściowym lub bez sortowania;
 • hydrauliczną prasę kanałową (belownicę) o dużej wydajności, służącą do zmniejszania objętości odpadów;
 • linię do aglomeracji folii polietylowych HDPE, LDPE i innych, przetwarzającą pianki, folie i wykonane z niej wyroby na aglomerat – półprodukt wykorzystywany do ponownej produkcji;
 • wytłaczarkę dwuślimakową z wyposażeniem służącym do wytwarzania regranulatu, który jest surowcem do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 wdrożyliśmy ponadto:

 • młyn do odpadów miękkich i półtwardych o uniwersalnym zastosowaniu, wykorzystywany aktualnie do rozdrabniania odpadów ze zmieszanych różnych materiałów, nie nadających się do wykorzystania jako materiał, a mogących służyć jako paliwo alternatywne lub surowiec do jego produkcji;
 • przenośny analizator rentgenowski, umożliwiający dokładne określenie rodzaju i gatunku złomu metalowego;
 • prasę hydrauliczną (paczkarkę) prasującą złom metalowy w łatwo zbywalne kostki o przekroju 300×300 mm;
 • urządzenie do oczyszczania blach z powłoki emaliowej.


Efektem tych działań jest:

 • zmniejszenie kosztów transportu i wielorakiego oddziaływana na środowisko naturalne tego procesu;
 • nowe, ekonomiczne i ekologiczne technologie przetwarzania odpadów, w tym unikalna, energooszczędna technologia usuwania powłok emalii z blach;
 • rozszerzenie zakresu i skali oferowanych usług skierowanych do firm wytwarzających odpady;
 • rozszerzenie asortymentu produktów zbywanych firmom wykorzystującym odpady oraz wytworzone z nich surowce i paliwa;
 • zwiększenie skali działalności – jesteśmy liczącym się partnerem dużych firm krajowych i zagranicznych.


--------------------------------

Zapraszamy do zapoznania sie z okazjami oraz z przetargami.


projekt: ROCKA® - Outsourcing IT