Oferta

Odbieramy, kupujemy;

 • odpady produkcyjne i poprodukcyjne stałe: metalowe, z tworzyw sztucznych, foli, papieru, tektury, drewna;
 • odpady produkcyjne i poprodukcyjne płynne takie jak zużyte płyny stosowane w procesach czyszczenia, chłodnicze i inne;
 • zużyty sprzęt AGD, radiowo-telewizyjny, komputerowy i inny pokrewny;

Proces odbioru odpadów dostosowywany jest  do wymagań klienta i może obejmować ciągłe lub okresowe zbieranie odpadów przez naszych pracowników, bezpośrednio w miejscu ich powstawania w trakcie procesu produkcyjnego, lub podstawienie odpowiednich pojemników również  kontenerów samochodowych i prasokontenerów.

Przetwarzamy odpady w zakresie:

 • sortowania przez przebieranie, rozdzielanie, demontaż i inne operacje
 • usuwanie z blach powłok emaliowych
 • rozdrabnianie
 • prasowanie

Wystawiamy karty przekazania odpadów, oraz potwierdzenie recyklingu i  odzysku.

Sprzedajemy:

 • złom z różnych gatunków stali, w tym stopowych
 • złom z metali kolorowych
 • blachę stalową nierdzewną odpadową (ograniczone wymiary lub niewielkie uszkodzenia)
 • przemiały tworzyw PP, PE, PS, ABS
 • piankę termoizolacyjną
 • zrębki drewna
 • palety

Nowe produkty uzyskane z pomocą środków pozyskanych w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Regionu Łódzkiego:

 • złom metalowy o dokładnie zidentyfikowanym składzie
 • złom metalowy prasowany w kostkę 300 x 300, długość kostki od 100 do 600 mm
 • makulatura prasowana w bele
 • tworzywa miękkie prasowane w bele
 • regranulaty, aglomeraty tworzyw PP, PE, LDPE, LLDPE, ABS, PS, PET

Dostarczamy bezpłatnie próbki surowców umożliwiające ocenę ich przydatności.


projekt: ROCKA® - Outsourcing IT